Fundacja Revita Warmia powstała 12.12.2012 roku

ideą fundacji jest szeroko rozumiana rewitalizacja prowincji Warmii i Mazur.

 

siedziba Tłokowo 45, 11-320 Jeziorany

biuro: Plac Jedności Narodowej 14, 11-320 Jeziorany

tel.+48 691-059-861

Zarząd Fundacji

Prezes: Rafał Mikułowski

Wiceprezes z funkcją sekretarza: Marcelina Mikułowska

Rada Fundacji:

Statut:

 

 

BACK